Niniejsza strona korzysta z plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Możesz także zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Projekt

Projekt „3xŚrodowisko” – trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska” został przygotowany z myślą o małych i średnich firmach. Naszym podstawowym celem jest wsparcie przedsiębiorców we wprowadzaniu zmian pozwalających uczynić ich firmy proekologicznymi. Jest to możliwe dzięki oszczędnościom w wykorzystywaniu energii, wody, papieru i innych surowców. Zachęcamy, by oszczędzać, jednocześnie chroniąc środowisko.
 

Często niewielkie zmiany codziennych procedur, zmiana umów z dostawcami, np. energii może spowodować, że zużycie tego surowca będzie mniejsze, przy zachowaniu tego samego poziomu usług lub jakości produktów. To oznacza, że działania proekologiczne mogą być równoznaczne z oszczędzaniem – do tego chcemy przekonać polskie firmy z sektora MŚP.

Działania proekologiczne są jednym z priorytetów Komisji Europejskiej, która w 2008 r. wytyczyła ambitne cele:

 • zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o 20%;
 • zmniejszenie zużycia energii o 20%;
 • zwiększenie udziału energii odnawialnej o 20%.

Cele te mają być osiągnięte do roku 2020. Do ich realizacji konieczny jest aktywny udział wszystkich przedsiębiorstw, szczególnie sektora MŚP.

Celem projektu jest wzrost świadomości pracowników sektora MŚP w zakresie działań proekologicznych oraz efektywnego wykorzystania zasobów.

Przeprowadzone badania potwierdziły, że świadomość wpływu na środowisko zużywanej wody, prądu, gazu i innych zasobów w polskich małych i średnich firmach jest bardzo niska. Nasz projekt ma dostarczyć polskim przedsiębiorcom rozwiązań i przekonać ich, że ochrona środowiska może się opłacać.

 

Zagadnieniami związanymi z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych chcemy zainspirować kadrę zarządzającą oraz pracowników 3000 firm. Nasze działania kierujemy głównie do firm z 6 branż: budowlanej, drzewnej, samochodowej, drukarskiej, usług osobistych (fryzjerstwo, usługi kosmetyczne) oraz spożywczej. Wierzymy, że pokazując, jak dbać o środowisko i jakie skutki odnosi nawet niewielka zmiana naszych codziennych przyzwyczajeń, zachęcimy wiele osób do postaw proekologicznych – nie tylko w pracy. Podczas realizacji naszego projektu chcemy osiągnąć następujące rezultaty:

 

 1. Zmniejszenie zużycia wybranych zasobów w min. 100 firmach o 10% dzięki wdrożeniu systemu monitorowania oraz niezbędnych zmian organizacyjno-technicznych.
 2. Przygotowanie 500 firm do wyszukiwania przykładów marnotrawstwa i generowania pomysłów oszczędnościowych w zakresie gospodarowania zasobami.
 3. Wzrost świadomości wśród pracowników 3000 firm z sektora MŚP odnoszenia korzyści ekonomicznych i środowiskowych dzięki oszczędnemu zarządzaniu zasobami.
 4. Wzrost przekonania społeczeństwa (10 000 firm i osób prywatnych) o możliwości wpływu jednostki na zmniejszenie zużycia zasobów poprzez gromadzenie i prezentowanie dobrych praktyk.
 5. Wzrost świadomości obywateli w zakresie potrzeby działania na rzecz efektywnego wykorzystania zasobów poprzez włączenie partnerów społecznych i jednostek naukowych.

Nasze działania koncentrujemy na sektorze MŚP

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi w Polsce 99% wszystkich firm i zatrudnia 9 mln osób. Ich wpływ na wykorzystanie zasobów naturalnych jest bez wątpienia ogromny.

Analiza zużycia wybranych zasobów w sektorze firm objętych projektem (17% MŚP) pokazuje, że zużywają one np. 89 mln m3 wody, 12 mln MW energii, 89 tys. ton papieru, w tym 65 tys. ton papieru na potrzeby administracji, a także 5 mln m3 drewna rocznie. Sam proces produkcji papieru to aż 185 tys. ton CO2 emitowanego do atmosfery.

 

A jaka jest świadomość wpływu tych firm na zanieczyszczenie środowiska?

 

Zaledwie 1,8% firm przemysłowych z sektora MŚP stwierdza, że ich działalność ma „duży” bądź „bardzo duży” wpływ na środowisko. Na ogół dostrzegają wpływ zużycia energii (38,5%) i odpadów do utylizacji (21,8%). Prawie nie zauważają swojego wpływu na środowisku poprzez zużycie wody (9,5%) lub surowców naturalnych (2,9%).

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że świadomość pracowników sektora MŚP w odniesieniu do wpływu, jaki wywierają na środowisko, jest niezwykle niska. To utwierdza nas w przekonaniu, że realizacja projektów takich jak „3 x Środowisko” skierowanych do tego sektora jest niezwykle potrzebna.

Jak będzie przebiegać realizacja projektu? Działania w projekcie skoncentrowane są wokół 3 kampanii:

 1. Kampania edukacyjna skierowana jest do wybranych 500 firm i ma zaowocować opracowaniem i wdrożeniem w nich projektów pozytywnie oddziałujących na środowisko dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów. W ramach kampanii zostaną przeprowadzone warsztaty dedykowane konkretnym branżom, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych firm. Nasi eksperci oraz trenerzy będą wspólnie z pracownikami firm wypracowywać najbardziej optymalne rozwiązania. W 100 firmach przeprowadzony zostanie stały monitoring zużycia wybranych zasobów, takich jak prąd, woda, papier, drewno, płyny eksploatacyjne (w firmach samochodowych). Analiza zebranych danych pozwoli na określenie najbardziej skutecznych rozwiązań wdrażających oszczędności w firmach, a także działań proekologicznych.
 2. Kampania informacyjna skierowana jest do 3000 przedsiębiorców zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego. Jej głównym celem jest przekazywanie informacji o możliwościach wpływu przedsiębiorców na środowisko, a za sprawą przykładów efektywnego korzystania z zasobów – zachęcanie do wdrażania konkretnych rozwiązań.
 3. Kampania upowszechniająca skierowana jest do otoczenia firm: MŚP, instytucji otoczenia biznesu, instytucji samorządowych i rządowych oraz osób prywatnych. Jej zadaniem jest współtworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw dbających o zasoby naturalne oraz wspieranie ich działań.

W trakcie projektu zostaną opracowane materiały, które będą merytorycznym wsparciem dla przedsiębiorców zainteresowanych wprowadzaniem zmian w swoich organizacjach. Naszym głównym produktem będzie pakiet ekologiczny.

Pakiet ekologiczny, czyli przewodnik działań ekologicznych w firmie, to nowoczesne, multimedialne narzędzie dla uczestników projektu, zawierające moduły szkoleniowe, podręcznik, informator ekologiczny, narzędzia kalkulacji oszczędności oraz bazę najlepszych praktyk.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska – koordynatora projektu, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer” i Związkiem Rzemiosła Polskiego, w okresie od 1.10.2013 r. do 30.04.2016 r.

Projekt „3xŚrodowisko”, czyli „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska” jest dofinansowany z udziałem instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Facebook