Niniejsza strona korzysta z plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Możesz także zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia.
Prawo
Zapraszamy do przeczytania kolejnej rozmowy, tym razem z p. Piotrem Sadowskim, reprezentującym Biuro "Codex" - zajmujące się pomocą przedsiębiorcom w zakresie prawa i obowiązków dotyczących ochrony środowiska.

Państwa firma od wielu lat wspiera działanie ekologiczne przedsiębiorstw. Czy jest na to zapotrzebowanie? 

Zdecydowanie tak. Firma Codex działa już od ponad dziesięciu lat i doradzamy oraz wspieramy firmy w szeroko pojętej dziedzinie ochrony środowiska. Obecny trend w gospodarce, związany z naciskiem na ochronę środowiska oraz mnogość regulujących to przepisów prawnych sprawia, iż każda inwestycja oraz działalność gospodarcza jest obarczona licznymi obowiązkami. 

Czyli polskie prawo stawia przed firmami coraz więcej wymagań odnośnie ochrony środowiska?

Tak, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, inwestor będzie zmuszony wypełniać obowiązki nałożone na przedsiębiorców zanim nastąpi rozpoczęcie działalności oraz w trakcie jej funkcjonowania. Rodzaj tych obowiązków zależy od profilu prowadzonej działalności, co oznacza, że do każdego przedsiębiorcy należy podejść indywidualnie. Choć coraz częściej wydawać by się mogło, iż ustawodawca stara się minimalizować biurokrację i obowiązki formalno-prawne dla przedsiębiorców, to w miejsce jednych pojawiają się inne, często wynikające z konieczności implementacji przepisów unijnych. Właśnie te częste zmiany sprawiają przedsiębiorcom dużo kłopotów.

Czy nasze prawo narzuca przedsiębiorstwom rozwiązania chroniące środowisko, które jednocześnie oznaczają dla nich wzrost kosztów, czy te zapisy mogą być również wsparciem? Mówiąc zwięźle, co jest utrudnieniem dla przedsiębiorcy, a co ułatwia mu życie?

W myśl prawa, prowadzenie działalności uciążliwej dla środowiska nie może powodować przekroczeń pewnych norm. Dotyczy to np. emisji zanieczyszczeń do atmosfery, hałasu, wprowadzania ścieków. Normy te są określone w prawie miejscowym i ustawach odnoszących się do poszczególnych zagadnień. W przypadku niedotrzymania norm, organy administracyjne naliczają przedsiębiorcom kary. Chcąc uniknąć dodatkowych kosztów, przedsiębiorcy decydują się na zakup urządzeń ograniczających ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Dużym ułatwieniem przy zakupie urządzeń redukujących zanieczyszczenia są dotacje i dofinansowania ze środków krajowych i unijnych. Firmy, które chcą konkurować na rynku krajowym i zagranicznym, powinny rozwijać swoją działalność poprzez zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Potencjalni klienci coraz częściej stawiają na firmy „zielone”.

W realizowanym obecnie projekcie, „3 x Środowisko”, skupiamy się na działaniach w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w sześciu branżach: budowlanej, drzewnej, samochodowej, drukarskiej, fryzjerskiej, spożywczej. O czym powinny pamiętać firmy z tych branż?

Wszystkie te branże należy rozpatrywać indywidualnie, ponieważ różnice w działalności rzutują na zakres obowiązków. Jednak dla większości z nich, obowiązki te będą podobne. Do wspólnych wymogów możemy zaliczyć gospodarowanie odpadami oraz określenie sposobów korzystania ze środowiska. Co do odpadów, różnica polegać będzie jednak na sposobie gospodarowania, wynikającym z profilu działalności: wytwarzaniu, transporcie i zbieraniu, przetwarzaniu lub unieszkodliwianiu. Każdy przedsiębiorca, który w wyniku prowadzonej działalności wytwarza odpady (poza odpadami komunalnymi), ma obowiązek prowadzenia ich ewidencji oraz składania do marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę, rocznego sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów. Sprawozdanie za miniony rok kalendarzowy składa się do 15 marca roku następnego. Analogicznie, każdy przedsiębiorca z tych branż powinien, w terminie do 31 marca, składać marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na siedzibę, sprawozdanie roczne za korzystanie ze środowiska za poprzedni rok kalendarzowy. W sprawozdaniu tym określa się rodzaj korzystania ze środowiska tzn. czy działalność wprowadza gazy i pyły do atmosfery, czy występuje pobór wód, czy przedsiębiorstwo wprowadza ścieki do wód lub do gleby i czy składuje odpady. Do każdego z tych rodzajów jest ustalona stawka opłaty. W przypadku, gdy wysokość opłaty nie przekracza 800 zł za jeden z rodzajów korzystania ze środowiska, opłaty się nie wnosi, jednak w dalszym ciągu istnieje obowiązek złożenia sprawozdania.  Pozostałe obowiązki należy ustalić indywidualnie, rozpatrując każdego przedsiębiorcę z osobna.   

A jakie zapisy prawne mogłyby pomóc naszym przedsiębiorcom? O co warto walczyć? A może obecnie trwają prace nad konkretnymi dziedzinami związanymi z ochroną środowiska?

Uważam, że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, powinni mieć ułatwiony start. Myślę, że powinien być wyznaczony pewien okres na zapoznanie się z obowiązkami dotyczącymi ochrony środowiska. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, ponieważ liczba kontroli przedsiębiorców wzrasta. Powodem są nadmierne zgłoszenia obywateli oraz rutynowe kontrole.

A jakie prawa mają polscy przedsiębiorcy dbający o środowisko? Czy dzięki takiej aktywności mogą liczyć na jakieś ulgi?

Chcąc dbać o środowisko, najczęściej musimy zainwestować w urządzenia obniżające negatywne oddziaływanie na środowisko. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą liczyć na mniejsze opłaty środowiskowe. Jednym słowem - wszystko zależy od przedsiębiorcy.

Co by Pan poradził osobom rozpoczynającym działalność we wspomnianych branżach?

Wszystkim przedsiębiorcom radzę sprawdzić, czy nałożone na nich obowiązki są wypełniane. Najlepiej zwrócić się do specjalistów z dziedziny ochrony środowiska o pomoc w ustaleniu obowiązków wynikających z prowadzonej działalności lub przekazać obsługę tych  obowiązków firmie, takiej jak nasza, zajmującej się tym profesjonalnie.

Dziękuję za rozmowę. A Państwa zapraszamy do udziału w dyskusji. Do 4 lipca można na naszym forum zadawać pytania panu Piotrowi Sadowskiemu z Firmy "Codex".  Zachęcamy do udziału.

 

 

 

PARTNER W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Pan Piotr Sadowski, reprezentujący Biuro Codex zajmujące się pomocą przedsiębiorcom w zakresie prawa i obowiązków dotyczących ochrony środowiska podczas rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności.

piotr.sadowski@codex.pl

tel. 604 777 535

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska

CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. J.

ul. Stachury 9

63-000 Środa Wlkp.

www.codex.pl

 

Rozmawiała Marta Krzyżanowska

Facebook