Niniejsza strona korzysta z plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Możesz także zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia.
Ochrona środowiska
Rozmowa z partnerem wspierającym nasz projekt: projekt "Persuaded"

Jaki jest cel projektu?

Głównym celem projektu jest przyczynienie się do zmniejszenia oddziaływania na środowisko mikroplastycznych i nanoplastycznych cząstek powstałych ze ścieków pralni w oddziaływaniu na europejskie ekosystemy morskie oraz do zwiększenia świadomości tego problemu w społeczeństwie. Podczas procesów prania syntetyków, naprężenie mechaniczno-chemiczne  powoduje odłączenie mikrowłókien z tkaniny. Takie mikroplastiki przechodzą przez oczyszczalnie ścieków, kończąc w rzekach, morzach i oceanach. Tam wpływają na morską faunę, która, jedzona przez ryby, w końcu dociera na nasz stół.

Jaka była idea realizacji tego projektu?

Ideą projektu było zdefiniowanie innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby zapobiec tego typu źródłom zanieczyszczeń, już na samym początku procesu prania. Do tej pory, główne strategie w celu zmniejszenia wpływu mikroplastików obejmowały działania, które były przeprowadzane, gdy włókna zostały już odłączone od tkaniny (tj. recykling, filtry do pralek). Nasze rozwiązania mają na celu zniwelowanie lub zmniejszenie ilości mikrowłókien uwalnianych podczas procesów prania, próbując zapobiec temu problemowi już na samym początku. Projekt promuje dwa różne podejścia: rozwój innowacyjnych wykończeń tekstylnych i nowe dodatki do detergentów, które pomogą zmniejszyć ilość uwolnionych mikroplastików.

Kim są partnerzy realizujący projekt?

Projekt realizuje Instytut Polimerów, Kompozytów i Biomateriałów (IPCB) oraz Instytut Badań Makromolekularnych (ISMAC) Narodowej Włoskiej Rady Badań (CNR), hiszpańskie Centrum Technologii LEITAT (Acondicionamiento Tarrasense Asociación), hiszpańska firma POLYSISTEC specjalizująca się w produktach chemicznych dla przemysłu tekstylnego oraz holenderska NGO  Plastic Soup Foundation.

Jakie były do tej pory główne działania realizowane w ramach projektu?

Na początek przeprowadzono dogłębną analizę na temat mikroplastików uwalnianych w procesie prania domowego i przemysłowego, aby zebrać całą potrzebną, i do tej pory istniejącą, wiedzę na ten temat oraz uzyskać cenne wskazówki celem dalszych działań technicznych.

Główne działania z technicznego punktu widzenia są oparte na kwantyfikacji mikroplastików uwalnianych z ubrań, w zależności od rodzaju tekstyliów lub detergentów i sposobów wpływających na proces ich uwalniania. 

Ponadto, zrealizowano wprowadzenie procesów chroniących przed tego rodzaju działaniami. Zostały opracowane innowacyjne zabiegi, w celu poprawy wykończenia tekstyliów, a także innowacyjne dodatki do detergentów piorących w celu uniknięcia uwalniania mikroplastików z odzieży podczas procesów pralnia. 

Zorganizowano również wiele imprez tematycznych, w celu upowszechniania wiedzy oraz zwiększania świadomości na temat problemu uwalniania się mikroplastików oraz dalszych działań w ramach projektu w celu zapobiegania temu typu zjawisku. 

Czy wystąpiły do tej pory jakieś problemy podczas projektu?

Jedyne problemy, które wystąpiły, to problemy napotkane podczas opracowania nowego sposobu kwantyfikacji uwalniania mikroplastików w procesu prania, ze względu na szczególnie trudną materię. Po dokładnym badaniu i wielu badaniach eksperymentalnych, problem został rozwiązane.

Jakie były działania promocyjne w projekcie?

Projekt ma własną stronę internetową (http://life-mermaids.eu), która zawiera wszystkie informacje o aktualnych działaniach w ramach projektu, filmy promocyjne itp. Ponadto, projekt został już zaprezentowany na kilku wydarzeniach, zarówno specjalistycznych i ogólnodostępnych, jak również na kilku kongresach naukowych. W ramach projektu zrealizowano również warsztaty dedykowane producentom wyrobów włókienniczych i detergentów.

Jakie są rezultaty oczekiwane na koniec projektu? Jak je mierzyć?

Wśród oczekiwanych wyników projektu jest znaczne zmniejszenie całkowitej ilości włókien mikroplastycznych, obecnie odprowadzanych do ścieków w procesie prania. Wynik ten zostanie osiągnięty, w szczególności poprzez wprowadzenie zestawu zaleceń dotyczących optymalizacji procesu prania przy użyciu nowych, gotowych wyrobów włókienniczych, nowych rodzajów detergentów oraz ich synergicznych kombinacji. Stopień redukcji będzie mierzony oceną stopnia uwalniania mikroplastików w różnych warunkach, z różnego rodzaju ubrań. 

Innym ważnym rezultatem będzie wzrost wiedzy i świadomości konsumentów i profesjonalistów w sprawie miar dotyczących zmniejszenia ilości mikroplastików pochodzących z prania, poprzez dostarczenie im podręcznika dobrych praktyk. 

Ponadto powstanie zestaw polityki zaleceń, oparty na ogólnej analizie, jak  i na analizie SWOT na temat ram regulacyjnych dotyczących kontroli zanieczyszczeń mikroplastikami i zapobiegania temu zjawisku na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym, wraz z zaleceniami mającymi na celu promowanie powszechnego wdrożenia tych technologii, co przyczyni się do osiągnięcia Dobrego Stanu Środowiska (GES) do 2020 r.

Jaki jest czas trwania tego projektu?

Projekt rozpoczął się w lipcu 2014 roku, a zakończy się w grudniu 2016 r.

Dziękuję za rozmowę. 

Projekt „3xŚrodowisko” wspiera działania pro-ekologiczne w firmach z sektora MSP. Pokazuje, że ochrona środowiska zaczyna się od obniżania rachunków, czyli od oszczędzania wody, energii elektrycznej i innych zasobów. Firmy mogą wypracować metody takich działań podczas bezpłatnych warsztatów oraz korzystając  

z bazy dobrych praktyk. Projekt jest dofinansowany z udziałem instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

strona:www.3xsrodowisko.pl 

 

facebook:  www.facebook.com/Ekologiawfirmie

 

Facebook