Niniejsza strona korzysta z plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Możesz także zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia.
Dla małych firm
Rozmowa z Iwoną Derdą - animatorką w projekcie "3xŚrodowisko"

Projekt „3xŚrodowisko”, w którym jest Pani ekspertem, proponuje rozwiązania pro-ekologiczne małym i średnim firmom, między innymi z branży drzewnej. Czy to znacząca gałąź przemysłu w Polsce?

Sektor przemysłu drzewnego w Polsce odgrywa duże znaczenie strategiczne dla gospodarki. Podzielony jest na kilka kluczowych gałęzi, takich jak meblarstwo, produkcja produktów drewnopochodnych, produkcja tarcicy czy też innych materiałów drewnianych. W każdej z gałęzi występuje duże zróżnicowanie pod względem wielkości przedsiębiorstw. Konkurencyjność polskiego sektora drzewnego jest relatywnie wysoka, jednak stan i kondycja ekonomiczna oraz zdolności poszczególnych przedsiębiorstw do konkurowania na krajowym i międzynarodowym rynku są bardzo zróżnicowane. Różnice te dotyczą najczęściej nowoczesności stosowanych technologii, standardów produkcji oraz innowacyjności i jakości wyrobów. Jak dotąd, polscy przedsiębiorcy konkurowali na rynkach międzynarodowych przede wszystkim poziomem cen, a w zbyt małej skali była to przewaga jakościowa dotycząca wydajności, innowacyjności i nowoczesności produktów. Z tego względu niezwykle istotne jest rozszerzenie oferty produktów dostosowanych do potrzeb rynków lokalnych. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie stosownych zmian z uwzględnieniem poszanowania środowiska naturalnego i poprawienia wyniku ekonomicznego.

Znana jest opinia, że Polska „meblami stoi”. Mamy kilka znanych marek meblowych w naszym kraju, ale wiele większych i mniejszych firm sprzedaje swoje produkty pod innymi, często zagranicznymi szyldami.

To prawda. Sektor ten rozwijał się i nadal prężnie się rozwija. Polska branża meblarska na przestrzeni ostatnich dwóch dekad awansowała do grona liderów światowej produkcji i eksportu mebli. Z tego względu, ma duże znaczenie dla polskiej gospodarki. Wynika to z wartości produkcji sprzedanej odniesionej do wartości Produktu Krajowego Brutto, który w 2011 r. szacowany był na 2,1% PKB, a w Unii Europejskiej ze średnią dla 27 krajów członkowskich stanowił zaledwie 0,5%. Z tego wynika, iż dla Polski branża meblarska jest ponad cztery razy ważniejsza niż w Europie.

Czy wytwórcy mebli to głównie duże firmy?

Zdecydowanie nie. Branża drzewna w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw to w większości producenci mebli. Rozwój meblarstwa jest uzależniony od stanu i kondycji ekonomicznej pozostałych gałęzi dostarczających materiałów do produkcji, a z drugiej – przez poziom rozwoju całej gospodarki, wpływającej na rozwój budownictwa i zamożność społeczeństwa. 

Jak branża rozwija się?

Rozwija się prężnie, dotyczy to przede wszystkim materiału, jego uszlachetniania i modyfikacji wykorzystywanego drewna. W tej dziedzinie mamy dużo innowacji. Meble z litego drewna są ciężkie, tymczasem w trendach meblarskich dąży się do tego, by były one lżejsze, by optymalizować zużycie drzewa, wykorzystywać nawet najdrobniejsze resztki. Z racji, że jest to coraz droższy surowiec, więc chcąc optymalizować koszty, czy wręcz je obniżać, trzeba poszukiwać rozwiązań pozwalających na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. 

Ale drewno to nie tylko surowiec stosowany do wykonania mebli…

Jest wykorzystywane jako materiał konstrukcyjny oraz wykończeniowy. Swoją popularność zawdzięcza lekkości (w porównaniu do innych surowców) i własnościom wytrzymałościowym. Ponadto, dobrze przewodzi ciepło, nie zmienia wymiarów przy zmianach temperatury, dobrze tłumi hałas, wchłania i oddaje wilgoć, korzystnie kształtując mikroklimat pomieszczeń, łatwo daje się obrabiać mechanicznie. Wszystkie te walory decydują o dużej popularności w zakresie zastosowania. Materiały drzewne stosuje się, m.in. jako materiał na podłogi, boazerie, do wykonania więźb dachowych, ogrodzeń i pergoli, mebli i zabawek. 

Tymczasem drewno nie jest tanim surowcem, na pewno nie taniejącym..

Specyficzną cechą surowca drzewnego jest jego odnawialność, ale w relatywnie długim czasie. A zapotrzebowanie rynku stale rośnie. Coraz więcej branż potrzebuje tego surowca. Nie tylko sektor meblarski czy budowlany ale również handel (do produkcji palet), czy przemysł spożywczy i transport.

Dlatego coraz bardziej doceniane są możliwości oszczędzania drewna. Wykorzystywania wszystkich form odpadów. A podczas planowania wykroju mebli, optymalizowanie zużycia. Nawet kilkuprocentowe oszczędności surowca mają znaczenie. A to przekłada się na cenę gotowego mebla i rentowność producenta. Dodatkowo podkreślamy, że takie rozwiązania pozwalają jednocześnie chronić środowisko.

Drewno jest w pełni ekologicznym surowcem, jak można dbać o racjonalne zużycie i dbanie o środowisko?

Tutaj są dwie ważne kwestie – pierwsza to dbanie, by wykorzystywać odpady. A głównymi odpadami w branży drzewnej są resztki (powstałe w procesie produkcji): drzewne i drewnopodobne. Mogą one być wykorzystywane do dalszej produkcji, np. płyt pilśniowychwiórowychOSBsklejki, które następnie są materiałem do wykonywania kolejnych wyrobów. W przypadku braku wykorzystania odpadów do dalszej produkcji stanowią źródło energii odnawialnej, czyli tzw. biopaliwa stałe. Należą do nich, m.in. drewno kawałkowe, trociny, wióry, zrębki, kora, z których produkuje się również  brykiety i pelety.  Materiał ten można spalać w piecach energetycznych z odzyskiem energii na terenach zakładów produkcyjnych lub w innych miejscach po przekazaniu ich do odbiorców indywidualnych. Spalać w piecach można jednak wyłącznie czyste drewno niezanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi. Jeśli drewno jest zanieczyszczone związkami chlorowcoorganicznymi lub metalami ciężkimi, spalanie takiego drewna jest zakazane i musi być przekazane firmie zbierającej odpady. 

Czyli nic się nie marnuje. Proces produkcji daje możliwości prawie 100% wykorzystania surowca?

Tak. I proces jest doskonalony, dzięki dostępnym coraz to doskonalszym narzędziom, programom do optymalizacji. 

Ale branża drzewna zużywa i inne ważne surowce, które są dużym kosztem w procesie produkcji. 

Tak. Poza drewnem, jako surowcem, branża drzewna zużywa również w dużych ilościach energię elektryczną potrzebną do oświetlenia hal produkcyjnych oraz funkcjonowania maszyn i urządzeń.  Energia jest jednym z podstawowych czynników niezbędnych do produkcji, a także jednym z istotnych elementów kosztów produkcji w tych firmach.  Na przestrzeni ostatnich lat udział tych kosztów wzrósł znacząco, co negatywnie wpływa na produkcję. Stanowi to jednak również doskonały powód do wprowadzania rozwiązań zmniejszających zużycie energii oraz wzrost wydajności z zastosowanych materiałów. 

Małe i średnie firmy często nie mają czasu na poszukiwanie efektywnych rozwiązań pozwalających na poprawę rentowności firmy, wdrażanie zmian, które pozwolą na oszczędzanie energii elektrycznej.

Tak, tu nie ma specjalistów zajmujących się np. optymalizacją zużycia energii energetycznej w firmie. A istnieje duży potencjał w tym zakresie. Firmy z branży drzewnej mogą oszczędzać konkretne kwoty. Efektywność energetyczna powinna stać się priorytetowym celem każdej firmy, gdyż mniej energii zużywanej na wykonanie danego produktu oznacza większą konkurencyjność na rynku, niższe rachunki za energię, a także czystsze środowisko o czym przypomina projekt „3xŚrodowisko”.

Pracownicy firm z sektora MŚP często nie są świadomi, że oszczędzanie energii elektrycznej to nie tylko chęć oszczędzania, ale wyraźny wpływ na środowisko. Gdy zużywamy mniej prądu, jest to z korzyścią dla środowiska.

To prawda, dlatego projekty pro-ekologiczne, skierowane do tego sektora są bardzo potrzebne. Jest to jedna z dróg poprawy konkurencyjności, ale również unowocześniania firmy. Gotowe i sprawdzone rozwiązania. 

Polska jest w gronie największych producentów-eksporterów mebli na świecie. Mamy więc światową konkurencję. Bez unowocześniania branży nie utrzymamy tej pozycji.

To jest oczywiste. Zajmujemy 4 miejsce po Chinach, Niemcach i Włochach. Dobra pozycja Polski zostanie zachowana jedynie przy ciągłej modernizacji i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Będzie to możliwe, m.in. dzięki działaniom pro-ekologicznym, wdrażaniu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie. Eliminowanie marnotrawstwa i świadome podejmowanie działań zmierzających do oszczędzania zasobów musi stać się nawykiem wszystkich uczestników procesu. Tylko takie działanie pozwoli w dłuższym czasie korzystać z wybranych zasobów nie tylko naszemu pokoleniu, lecz również kolejnym. Świadomi właściciele firm i pracownicy angażujący się w ochronę środowiska, będą mieli nie tylko satysfakcję z czynnego udziału w tym procesie, ale również możliwość odnalezienia skutecznej drogi do efektywnego zarządzania firmą. Działania mające na celu ochronę środowiska pomogą w tworzeniu nowych, ekologicznych produktów, będą też umacniać potrzebę wyeliminowania dotychczasowych, złych nawyków występujących w codziennej pracy i zastąpienie ich prawidłowymi. 

Projekt „3xŚrodowisko” dostarcza gotowych rozwiązań i zachęca firmy również z branży drzewnej do działań pro-ekologicznych.

I takie działania, jak wspominałam, są niezwykle potrzebne. Zmiana firmy w pro-ekologiczną może przebiegać stopniowo. I zależy nam, by oprócz stosowania nietoksycznych farb i lakierów, firmy dbały o środowisko, zmniejszając marnotrawstwo zasobów.

Zapraszamy małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa do korzystania z gotowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu „3xŚrodowisko”.

Zachęcam do korzystania z bazy dobrych praktyk, webinarów. Bardzo przydatny jest informator branżowy, który jest unikalnym kompendium wiedzy nt. rozwiązań, ale i przepisów związanych z ochroną środowiska.

Dziękuję za rozmowę.

Iwona Derda - ekspertka branży drzewnej, animatorka w projekcie „3xŚrodowisko”

Projekt „3xŚrodowisko” wspiera działania pro-ekologiczne w firmach z sektora MSP. Pokazuje, że ochrona środowiska zaczyna się od obniżania rachunków, czyli od oszczędzania wody, energii elektrycznej i innych zasobów. Firmy mogą wypracować metody takich działań podczas bezpłatnych warsztatów oraz korzystając z bazy dobrych praktyk. Projekt jest dofinansowany z udziałem instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

strona:www.3xsrodowisko.pl 

facebook:  www.facebook.com/Ekologiawfirmie

Facebook