Niniejsza strona korzysta z plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Możesz także zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia.
Dla małych firm
Rozmowa z Beatą Półtorak - Dyrektorem Biura CRM w Warszawie

Jaka jest rola Cechu Motoryzacyjnego? Czym się zajmuje?

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie  to  ogólnopolska  branżowa organizacja samorządu gospodarczego. Podstawowym celem naszej organizacji jest działanie  na rzecz rozwoju mikro i małej przedsiębiorczości. Jesteśmy reprezentantem tego środowiska wobec organów władzy państwowej i terytorialnej. Prowadzimy  nadzór  z mocy ustawy  nad przygotowaniem  młodocianych pracowników  do zawodu, prowadzimy  szeroko rozumiane kształcenie ustawiczne dla firm motoryzacyjnych. Dostarczamy zrzeszonym firmom profesjonalną wiedzę i informacje.

Jakie firmy zrzeszone są w Cechu Motoryzacyjnym?

 Zrzeszamy firmy usługowo-handlowe – niezależne i autoryzowane serwisy samochodowe oraz firmy z otoczenia motoryzacji. Jesteśmy najdłużej funkcjonująca organizacja branżową w Polsce, początki działań organizacji to rok 1948.

Jak można docierać do firm z tej branży?

Kontakt organizacji z firmami motoryzacyjnymi jest na różnych poziomach. Tworzymy relacje bezpośrednie poprzez organizowane spotkania tematyczne, fora, kursy i szkolenia. Informujemy o swych działaniach na stronie internetowej Cechu i profilu na Facebooku,  rozsyłamy newsletter. Realizujemy projekty ze środków unijnych, jak i komercyjne dedykowane przedsiębiorcom zrzeszonym, jak również udostępniamy nasze projekty pozostałym firmom funkcjonującym na rynku motoryzacyjnym.

Jak Cech może wspierać działania pro-ekologiczne w firmach motoryzacyjnych?

Poprzez działania promujące, edukacyjne i informacyjne. Pokazywanie dobrych i innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w przedsiębiorstwach oraz doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy na inwestycje związane z ochroną środowiska.

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie jako jeden z ambasadorów projektu „3xśrodowisko” czynnie uczestniczy we wspomnianych działaniach.

Czego przedsiębiorcy potrzebują, w ramach wsparcia?

 Działania inwestycyjne z tej dziedziny wymagają nakładów finansowych, tak więc jest potrzeba odpowiedniego wsparcia dla firm.

W kosztownych i czasochłonnych działaniach  związanych z prawnymi wymogami dotyczącymi ochrony środowiska w serwisach motoryzacyjnych – wprowadzenia jak najprostszych form.

Wsparcia ze strony inspektoratów ochrony środowiska w zakresie edukacji, prewencji, a nie tylko kontroli.

Jakie działania pro-ekologiczne można wdrożyć w firmie motoryzacyjnej?

Na wstępie można podjąć działania do zbudowania potrzeby zmiany świadomości przedsiębiorców w zwiększaniu ich zakresu działań w ochronę środowiska. Pokazania, że zachowania proekologiczne mogą się opłacać w sensie również ekonomicznym. Potrzeba edukacji firm z sektora MŚP jest duża, wynika to z przeprowadzonych badań. Najczęściej działania firm koncentrują się na redukcji niekorzystnego wpływu na środowisko stwarzanego przez prowadzoną przez siebie działalność. 30 proc. firm  prowadzi działania proekologiczne ukierunkowane również na zewnątrz. Motywacją do podejmowania działań proekologicznych często jest presja zewnętrzna, czyli  głównie zgodność z obowiązującym prawem oraz wartości realizowane przez firmę.

„Zielona Firma” to może być sposób na wykreowanie marki wśród świadomego społeczeństwa, coraz bardziej zwracającego uwagę na dbałość o zachowanie jak najdłużej w dobrym stanie środowiska naturalnego.

Lista działań jest długa – może to być redukcja energii, wody, paliwa, zmniejszenie produkcji odpadów i ich odpowiednia segregacja i in.

Dziękuję za rozmowę. 

 

Beata Półtorak jest Dyrektorem Biura Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.

Rozmawiała Sonia Rejnik, główny specjalista ds. promocji projektu “3xŚrodowisko”.

Projekt „3xŚrodowisko” wspiera działania pro-ekologiczne w firmach z sektora MSP. Pokazuje, że ochrona środowiska zaczyna się od obniżania rachunków, czyli od oszczędzania wody, energii elektrycznej i innych zasobów. Firmy mogą wypracować metody takich działań podczas bezpłatnych warsztatów oraz korzystając  

z bazy dobrych praktyk. Projekt jest dofinansowany z udziałem instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

strona:www.3xsrodowisko.pl 

 

facebook:  www.facebook.com/Ekologiawfirmie

Facebook