This website uses cookies to allow and facilitate your use of its resources. By using this site, that signifies your agreement to simultaneous use of cookies. Detailed information can be found
in Privacy section. You can also change the cookies settings in your browser settings.
Do not show this notice.
Dla branży motoryzacyjnej
Rozmowa z właścicielem firmy z branży motoryzacyjnej - firmy „AUTO SEREJA” sp. j.

Jakie działania pro-ekologiczne można wprowadzić w firmie motoryzacyjnej?

Przede wszystkim, prowadzić właściwą utylizację zużytych olejów i smarów. Nie tylko niewłaściwa utylizacja, ale nawet niewłaściwe składowanie tych składników, może być przyczyną wielu problemów nie tylko w środowisku naturalnym, ale również zdrowotnym człowieka. 

Podczas eksploatacji samochodów, oleje zostają zanieczyszczone. Oleje przepracowane zawierają w sobie niebezpieczne substancje chemiczne, np. ropopochodne. 

W mediach często pojawiają się pytania, jak sobie radzić ze starymi oponami samochodowymi. 

Faktycznie, zużyte opony są bardzo kłopotliwe dla środowiska naturalnego i stanowią największą grupę odpadów w przypadku przemysłu motoryzacyjnego. W mniejszym stopniu, również odpadami są dętki, uszczelki, paski klinowe, dywaniki itp. 

Ze względu na gabaryty tego produktu, zużyte opony stanowią również jeden z największych odpadów. 

W naszej firmie nasi klienci mogą skorzystać z naszej pomocy. Pomagamy naszym klientom zutylizować zużyte opony, które w ich imieniu przekazujemy do specjalistycznej firmy zajmującej się utylizacją opon. 

W jaki sposób można chronić środowisko w branży motoryzacyjnej?

Ważna jest ochrona środowiska naturalnego przed skażeniem substancjami chemicznymi. Ponadto, należy starać się oszczędzać zasoby tj. prąd, gaz, czyli emisję dwutlenku węgla do atmosfery oraz wodę – produkujemy wtedy mniej ścieków. 

Czy jakieś regulacje, czy wytyczne dotyczące ochrony środowiska w branży motoryzacyjnej?

Kwestie ochrony środowiska regulują przepisy. Niestety, obowiązki sprawozdawcze związane z obowiązkiem ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska są zbyt rozbudowane.  

Ponadto, niejasne są przepisy dotyczące również terminów składania sprawozdań o odpadach.  To wszystko powinno być uproszczone. 

Dziękuję za rozmowę. 

Projekt „3xŚrodowisko” wspiera działania pro-ekologiczne w firmach z sektora MSP. Pokazuje, że ochrona środowiska zaczyna się od obniżania rachunków, czyli od oszczędzania wody, energii elektrycznej i innych zasobów. Firmy mogą wypracować metody takich działań podczas bezpłatnych warsztatów oraz korzystając  

z bazy dobrych praktyk. Projekt jest dofinansowany z udziałem instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

strona:www.3xsrodowisko.pl 

facebook:  www.facebook.com/Ekologiawfirmie

Facebook