This website uses cookies to allow and facilitate your use of its resources. By using this site, that signifies your agreement to simultaneous use of cookies. Detailed information can be found
in Privacy section. You can also change the cookies settings in your browser settings.
Do not show this notice.
Dla branży budowlanej
Rozmowa z właścicielem firmy "HAGA" Mirosławem Wojdą

Czy w firmie budowlanej, zajmującej się głównie wentylacjami, jest możliwa ochrona środowiska? 

Jak najbardziej. Można zacząć od segregacji odpadów oraz od zwracania uwagi na maksymalne wykorzystanie surowców w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Można również starać się współpracować z innymi firmami - dostawcami, posiadającymi certyfikaty środowiskowe.  

Czy klienci zwracają uwagę na takie kwestie, jak ekologia?

Oczywiście. Mamy coraz więcej klientów, którzy wręcz wymagają, aby firma działała pro-środowiskowo. 

Czy takie projekty, jak projekt „3xśrodowisko” mają wpływ na zmianę świadomości polskich przedsiębiorców?

Tak, na pewno. Sam jestem tego najlepszym przykładem. 

Jak to?

Skorzystałem z bazy „dobrych praktyk” na stronie projektu. Dzięki temu moja firma stała się jeszcze bardziej ekologiczna, a ja oszczędziłem nie tylko zasoby, ale i pieniądze. 

Czy łatwo zmienić nastawienie polskich przedsiębiorców w kwestii ochrony środowiska?

Jak mówi przysłowie „klient nasz Pan”. Jeśli klienci będą wymagać, aby firmy, które zatrudniają, starały się poprzez swoje działania nie zanieczyszczać środowiska, to myślę, że wiele firm zmieni swój stosunek do kwestii ekologii. Nie będzie innego wyboru. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Projekt „3xŚrodowisko” wspiera działania pro-ekologiczne w firmach z sektora MSP. Pokazuje, że ochrona środowiska zaczyna się od obniżania rachunków, czyli od oszczędzania wody, energii elektrycznej i innych zasobów. Firmy mogą wypracować metody takich działań podczas bezpłatnych warsztatów oraz korzystając z bazy dobrych praktyk. Projekt jest dofinansowany z udziałem instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

strona:www.3xsrodowisko.pl 

facebook:  www.facebook.com/Ekologiawfirmie

Facebook