This website uses cookies to allow and facilitate your use of its resources. By using this site, that signifies your agreement to simultaneous use of cookies. Detailed information can be found
in Privacy section. You can also change the cookies settings in your browser settings.
Do not show this notice.
Dla małych firm
Rozmowa z Jarosławem Romaniukiem, pracownikiem Związku Rzemiosła Polskiego, organizatorem webinarów przygotowywanych w ramach projektu „3xŚrodowisko”

Webinary to jedna z działań szkoleniowych zaplanowanych w ramach projektu „3xŚrodowisko”. Dlaczego akurat taka forma?

Odbiorcami naszego projektu są przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm. Codzienne obowiązki często uniemożliwiają im udział w szkoleniach stacjonarnych, po prostu nie mają czasu. I widzieliśmy to podczas organizacji warsztatów. Formuła wykładów dostępnych przez internet jest dużym ułatwieniem. Nie traci się czasu na dojazd i powrót. Po prostu o określonej godzinie trzeba zalogować się do naszej platformy, by wysłuchać wykładu.  A jest dodatkowo możliwość do zadawania pytań prelegentom.

 

Przygotowanie serii wykładów i zapewnienie obsługi technicznej było sporym przedsięwzięciem.

To wymagało przygotowania tematyki webinarów, takich, które zainteresują i będą przydatne przedsiębiorcom. Następnie trzeba było znaleźć wykładowców z odpowiednim doświadczeniem. Potem pozostała część bardziej techniczna, czyli obsługa techniczna i dotarcie z informacjami o internetowych wykładach do potencjalnych zainteresowanych.

 

Wydaje się wszystko bardzo proste ale czy tak faktycznie było?

Jak każdy projekt wymagał przygotowania i czasu. Samo ustalanie tematów i poszukiwanie prelegentów jest czasochłonne. Tematy związane z działaniami ekologicznymi w biznesie są coraz bardziej popularne, jednak znalezienie specjalistów, którzy mają przygotowanie merytoryczne i potrafią dzielić się wiedzą, nie jest takie łatwe. Środowisko naukowe jest najlepszym wyborem i wielu naszych prelegentów wywodziło się właśnie z takiego środowiska.

 

A tematyka dotyczyła głównie proekologicznych działań w firmie?

W sumie tak, chociaż mieliśmy bardzo ciekawe wyjątki. Jeden wykład był poświęcony wpływowi działalności gospodarczej prowadzonej na terenach Amazonii  na zmiany klimatu w Europie, więc i w Polsce. Bardzo ciekawy wykład, uświadamiający, jak nasze działania oddziałują na środowisko.

 

A pozostałe tematy?

Były bardziej praktyczne. Kilka webinarów poświęcono regulacjom prawnych określającym obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Uczestnicy webinarów najbardziej zainteresowani byli jednak prezentacjami, w trakcie których prelegenci przedstawiali konkretne przykłady rozwiązań technicznych i organizacyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii i inne innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalające oszczędzać zasoby.  W trakcie webinarów prelegenci przybliżali też dobre praktyki opracowane w projekcie „3xśrodowisko”. Przekazywana wiedza była więc przydatna dla przedsiębiorców w zmniejszaniu zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody, drewna i innych materiałów używanych w procesie produkcji i świadczenia usług - w efekcie tych działań przedsiębiorca osiąga wymierne korzyści finansowe, korzysta też środowisko.

 

Czy było duże zainteresowanie webinarami projektu „3xŚrodowisko”?

W każdym z 30 webinarów brało udział od 9 do 25 osób, taki mieliśmy limit grupy wyznaczony przez platformę, z której korzystaliśmy. Ale nie było to wydarzenie jednorazowe. Wszystkie wykłady zostały zarejestrowane i można je do nich wracać. Zapraszamy i zachęcamy przedsiębiorców. Wszystkie webinary są dostępne na stronie projektu www.3xsrodowisko.pl

 

Jakie organizacje były zaangażowane, skąd wywodzili się prelegenci?

Udało się nam dotrzeć do osób z bardzo ciekawym doświadczeniem i wiedzą. Naszymi prelegentami byli przedstawiciele SGH, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Stowarzyszenia Ruch Czystej Produkcji, Komisji Rzemiosł Budowlanych ZRP, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, czy też laboratorium opracowującego technologie odzysku ciepła ze ścieków.

 

Przedsiębiorcy nadal mogą więc sięgać do webinarów, które ich interesują?

Tak, webinary są dostępne i zachęcam do korzystania z tej wiedzy. Można to zrobić w dowolnym momencie, kiedy mamy wolną chwilę, nawet będąc za granicą

Przedsiębiorców  zdecydowanie zachęcamy.

Dziękuję za rozmowę.

Projekt „3xŚrodowisko” wspiera działania pro-ekologiczne w firmach z sektora MSP. Pokazuje, że ochrona środowiska zaczyna się od obniżania rachunków, czyli od oszczędzania wody, energii elektrycznej i innych zasobów. Firmy mogą wypracować metody takich działań podczas bezpłatnych warsztatów oraz korzystając z bazy dobrych praktyk. Projekt jest dofinansowany z udziałem instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

strona:www.3xsrodowisko.pl 

facebook:  www.facebook.com/Ekologiawfirmie

Facebook