This website uses cookies to allow and facilitate your use of its resources. By using this site, that signifies your agreement to simultaneous use of cookies. Detailed information can be found
in Privacy section. You can also change the cookies settings in your browser settings.
Do not show this notice.
Dla małych firm
2015-03-12
Spotkanie w ramach projektu "3xśrodowisko".

3 marca, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, odbyło się spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń i omówieniu propozycji współpracy w ramach projektu „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska”

W spotkaniu uczestniczyły osoby zarządzające projektem „3xśrodowisko” - reprezentujące Stowarzyszenie REFA Wielkopolska, Stowarzyszenie „TRANSFER” i Związek Rzemiosła Polskiego oraz czteroosobowa delegacja cypryjska reprezentująca projekt „Rethink" (www.rethink.com.cy), koncentrujący się na podnoszeniu świadomości mieszkańców Cypru odnośnie potrzeby zmniejszenia wytwarzania odpadów, ponownego ich wykorzystania oraz recyklingu. Uczestnicy spotkania zgodzili się na to, aby wymieniać i rozpowszechniać informacje w postaci wywiadów i artykułów ukazujących się w ramach obu projektów, powiększając optykę społeczności obu krajów o zagadnienia ochrony środowiska, zmniejszania zużycia zasobów i recyklingu.

 

    

Facebook