This website uses cookies to allow and facilitate your use of its resources. By using this site, that signifies your agreement to simultaneous use of cookies. Detailed information can be found
in Privacy section. You can also change the cookies settings in your browser settings.
Do not show this notice.
MŚP
2016-03-14
Artykuł "Polityka rozwojowa MŚP w Niemczech" autorstwa Walter'a Eberlei'a.

Artykuł nawiązuje do konferencji w Rio de Janeiro w 1992 r. Temat artykułu związany jest w kwestiami prośrodowiskowymi i rozwojowymi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Artykuł w języku niemieckim. 

Facebook