This website uses cookies to allow and facilitate your use of its resources. By using this site, that signifies your agreement to simultaneous use of cookies. Detailed information can be found
in Privacy section. You can also change the cookies settings in your browser settings.
Do not show this notice.

Raport dla laika/Layman's report

Raport_dla_laika__Layman_s_report.pdf

Report from the realization of the project

raport_z_realizacji_projektu.pdf

Informatory ekologiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw:

Informator_budowlana.pdf

Branża budowlana - Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

7.7 M

Informator_drzewna.pdf

Branża drzewna - Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

10.3 M

Informator_motoryzacyjna.pdf

Branża motoryzacyjna - Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

15.5 M

Informator_poligraficzna.pdf

Branża poligraficzna - Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

7.0 M

Informator_spozywcza.pdf

Branża spożywcza - Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

7.7 M

Informator_uslugi_osobiste.pdf

Branża usług osobistych - Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

11.4 M

Podrecznik_ekologiczny.pdf

Podręcznik ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

57 M

After-LIFE Communication Plan

AFTER_LIFE_communication_plan_en.pdf

Resources:

Prawo
Prawo, 2015-06-14

„Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy COM(2014) 398.

Raporty
Raporty, 2014-07-04

Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) jest członkiem Unii Rzemiosła i stanowisko UEAPME odzwierciedla pogląd ZRP, szczególnie w takich kwestiach, jak konieczność uwzględnienia specyfiki sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wymaga to szerszego…

Raporty
Raporty, 2014-07-04

Przykłady innowacyjnego podejścia do poprawy efektywności środowiskowej europejskich przedsiębiorstw.

Raporty
Raporty, 2014-07-04

Wyczerpują się nasze zasoby, surowce naturalne są coraz droższe, stoją przed nami wyzwania polityczne, społeczne i ekonomiczne.Wszystkie te czynniki zwróciły uwagę świata na to, jak istotną rolę może odegrać zrównoważona produkcja.

Raporty
Raporty, 2014-07-04

Zawiera również Katalog Najlepszych Praktyk, jak chronić środowisko i poprzez to wprowadzać oszczędności w firmie.

Raporty
Raporty, 2014-07-04

Raport analizujący zachowania, stosunek i oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do rozwoju i ekoinnowacji.

Displaying results 15 to 21 (out of 24)
Facebook