This website uses cookies to allow and facilitate your use of its resources. By using this site, that signifies your agreement to simultaneous use of cookies. Detailed information can be found
in Privacy section. You can also change the cookies settings in your browser settings.
Do not show this notice.

Raport dla laika/Layman's report

Raport_dla_laika__Layman_s_report.pdf

Report from the realization of the project

raport_z_realizacji_projektu.pdf

Informatory ekologiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw:

Informator_budowlana.pdf

Branża budowlana - Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

7.7 M

Informator_drzewna.pdf

Branża drzewna - Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

10.3 M

Informator_motoryzacyjna.pdf

Branża motoryzacyjna - Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

15.5 M

Informator_poligraficzna.pdf

Branża poligraficzna - Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

7.0 M

Informator_spozywcza.pdf

Branża spożywcza - Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

7.7 M

Informator_uslugi_osobiste.pdf

Branża usług osobistych - Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

11.4 M

Podrecznik_ekologiczny.pdf

Podręcznik ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw

57 M

After-LIFE Communication Plan

AFTER_LIFE_communication_plan_en.pdf

Resources:

Ochrona środowiska
Ochrona środowiska, 2015-06-14

Publikacja ma na celu przybliżenie istotnego tematu, jakim jest wyczerpywanie się zasobów wody w Polsce. Przytacza również obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie.

MŚP
MŚP, 2015-06-14

Raport ma na celu przedstawienie problematyki ochrony ekologicznej w Polsce - ekologicznych zmian, ich przyczyn i konsekwencji, jak i oddziaływania człowieka na środowisko naturalne.

MŚP
MŚP, 2015-06-14

Ten raport prezentuje 10 kluczowych zjawisk, które mocno wpłyną na rozwój firm w ciągu najbliższych dwóch dekad, jak m.in. zmiany klimatyczne, niedobór wody, pogorszenie jakości ekosystemów, czy deforestacja (wycinka lasów). Warto przeczytać. more >

MŚP
MŚP, 2015-06-14

Aktualny raport GUS na temat energii w Polsce. Dane, wskaźniki strategii "Europa 2020", energia w gospodarstwach domowych.

MŚP
MŚP, 2015-06-14

Dodatkowe wskaźniki dotyczące Strategii Europa 2020".

MŚP
MŚP, 2015-06-14

Plan Działań Ekologicznych dla MŚP Umożliwienie MŚP przekształcenia wyzwań związanych z ochroną środowiska w możliwości biznesowe (COM 2014 (440) final).

Displaying results 8 to 14 (out of 24)
Facebook