This website uses cookies to allow and facilitate your use of its resources. By using this site, that signifies your agreement to simultaneous use of cookies. Detailed information can be found
in Privacy section. You can also change the cookies settings in your browser settings.
Do not show this notice.

Baza dobrych praktyk w zakresie oszczędności w wykorzystaniu zasobów w małych i średnich przedsiębiorstwach z branż objętych projektem.

W bazie umieszczone są opisy dobrych praktyk, których zastosowanie wiąże się z oszczędnościami finansowymi i zmniejszeniem zużycia zasobów, takich jak:

pochodne ropy naftowej,

alkohol izopropylowy,

energia elektryczna,

woda,

płyn chłodniczy,

drewno,

paliwo.

 

Branże, dla których określano praktyki, to:

poligraficzna,

drzewna,

spożywcza,

usługi osobiste,

samochodowa,

budowlana.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z praktykami także przedstawicieli innych branż, gdyż niektóre praktyki mogą się nadawać również do zastosowania w ich przedsiębiorstwach.

Dobre praktyki są nazwą umowną, obejmującą zarówno opisy rozwiązań rzeczywiście już zastosowanych w praktyce, niektóre są rekomendacjami ekspertów branżowych, planowanymi do wdrożenia, niektóre powstały jako pomysły wypracowane w trakcie warsztatów przeprowadzonych w czasie trwania projektu dla firm w nim uczestniczących.

 

Baza jest ciągle uzupełniana o nowe praktyki.

 

Pomimo tego, że w opisie każdej z praktyk opisano krótko rzeczywiste przedsiębiorstwo w którym wdrożono praktykę lub takie (przykładowe), w którym wdrożenie praktyki byłoby możliwe, przynosząc określone korzyści, wszystkie podane opisy należy traktować jako zachętę do przeprowadzenia własnych analiz i wyliczeń przed wdrożeniem danej praktyki, uwzględniających wszystkie uwarunkowania w konkretnym przedsiębiorstwie planującym wdrożenie. Nie można zagwarantować, że wyliczenia podane w praktykach będą obowiązujące w przypadku każdego przedsiębiorstwa dokonującego wdrożenia.

Facebook