This website uses cookies to allow and facilitate your use of its resources. By using this site, that signifies your agreement to simultaneous use of cookies. Detailed information can be found
in Privacy section. You can also change the cookies settings in your browser settings.
Do not show this notice.

Często zadawane pytania:

1) Czy w projekcie przewidziane są środki finansowe dla firm jako zachęta dla uczestnictwa w projekcie?

NIE, w projekcie nie przewiduje się dotowania firm w formie przekazywania określonych środków finansowych. Firmy referencyjne otrzymują systemy monitoringu i kontakt z ekspertami. 500 firm [w tym również firmy referencyjne, jeśli będą zainteresowane], których pracownicy będą uczestniczyć w warsztatach otrzymają wsparcie w postaci szkoleń. Firmy otrzymają pakiety edukacji ekologicznej. Wszystkie ww. formy wsparcia finansowane są z dotacji i udzielane są firmom bezpłatnie.

2) Jakie będzie zaangażowanie firm referencyjnych? Czy można wskazać, ile to będzie dni, ile osób ma być zaangażowanych?

Firmy referencyjne uczestnicząc w projekcie odnoszą konkretne korzyści poprzez wygenerowane oszczędności w zasobach. W zamian za to dają swój czas pracy, m.in. współpracując podczas instalowania systemów monitoringu i przekazując dane o zużyciu zasobów. Można już powiedzieć, że firmy będą musiały oddelegować konkretną osobę kontaktową. Nie można natomiast oszacować czasu zaangażowania tej osoby i firmy, ponieważ zależy to od wielu zmiennych np. rodzaju firmy, stopnia jej przygotowania w temacie oszczędności zasobów, rodzaju monitorowanego zasobu, rodzaju narzędzia służącego do monitoringu, skali wdrażanego rozwiązania.

3) Czy urządzenia służące monitoringowi zużycia zasobów zostaną w firmach referencyjnych po zakończeniu projektu?

TAK, urządzenia służące monitoringowi zużycia zasobów zostaną w firmach referencyjnych.

4) Co to jest „najlepsza praktyka?”

Jest to kalka językowa z angielskiego (best practice). Dla uniknięcia nieporozumień można mówić o dobrych praktykach. Dobra praktyka to przykład działania z zakresu oszczędzania zasobów, które zostało wdrożone i przyniosło wymierne efekty ekonomiczne. Praktyka taka może być praktyką wdrożoną przez firmę eksperta, przez inną znaną mu firmę lub przez firmę, którą odwiedzono podczas wyjazdów benchmarkingowych.

Facebook