Niniejsza strona korzysta z plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Możesz także zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia.
Ochrona środowiska
2015-05-04
Już wkrótce zapraszamy do udziału w debacie z mgr inż. Dorotą Weroniką Otulak - ekspertem z zakresu sektora energii wiatrowej! Szczegóły wkrótce!

Wywiad z mgr inż. ochrony środowiska, ekspertem z zakresu sektora energii wiatrowej Dorotą Weroniką Otulak na temat ochrony środowiska naturalnego oraz sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. 

 

 

1. Pierwsze, podstawowe pytanie, czy Polacy ogólnie dbają o środowisko naturalne? 

Świadomość ekologiczna wśród Polaków rośnie z roku na rok. Coraz więcej mówi się w mediach o problemach związanych z zanieczyszczeniami powietrza, wód i otaczającej nas przyrody. Zmiany może zauważyć każdy z nas w swojej najbliższej okolicy – pojawiają się ekologiczne autobusy miejskie, pojemniki do segregacji odpadów, nawet żywność, ubrania czy kosmetyki są coraz bardziej „eko”. Styl życia w zgodzie z przyrodą i poszanowaniem dóbr naturalnych staje się modny. 

 

2. A jakie są w Polsce główne źródła energii, z których korzystamy? Jak duży jest sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce?

Polski mix energetyczny zdominowany jest przez energetykę węglową – w 2014 roku ponad 80% wytworzonej energii pochodziło właśnie z paliw kopalnych. Polityka energetyczna naszego kraju zmierza jednak w kierunku ciągłego zwiększania produkcji energii z OZE (Odnawialne Źródła Energii). Do 2020 roku Polska powinna osiągnąć poziom 15% w zużyciu energii odnawialnej (w 2013 energia z OZE stanowiła 11,3%).

 

3. Jakie odnawialne źródła energii mają największy potencjał? 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne i polityczne Polski, największy potencjał rozwoju ma energetyka wiatrowa. Sektor ten dynamicznie rośnie w siłę, już dziś mamy prawie 4 GW zainstalowanej mocy w farmach wiatrowych. Nowy system wsparcia, który zacznie obowiązywać od stycznia 2016 roku pozwoli na budowę kolejnych instalacji wprowadzających do sieci zieloną energię.

 

4. W jaki dokładnie sposób jest wytwarzana energia wiatrowa?

Energia przemieszczających się mas powietrza jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych. Wiatr wiejący z prędkością średnio 5-8 m/s jest przechwytywany przez rotor turbiny i za pomocą generatora wytwarzany jest prąd, który trafia bezpośrednio do krajowej sieci elektroenergetycznej. Im wyżej nad poziomem terenu, tym wiatry silniej wieją, dlatego nowoczesne turbiny wiatrowe mają wysokość wieży nawet 140m a długość skrzydeł 70-80m.

 

5. Czy zatem są, a jeśli tak, to jakie przeszkody związane z rozwojem energii odnawialnej w Polsce? Czy Polacy mają jakieś obawy związane z korzystaniem z odnawialnych źródeł energii?

Dużym problemem przez ostatnich kilka lat była niestabilność prawa polskiego regulująca kwestie systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej. Prace nad nową ustawą (tzw. Ustawa OZE) trwały prawie 4 lata i dopiero w marcu tego roku prezydent podpisał finalną wersję przepisów. W tym czasie wielu polskich i zagranicznych inwestorów wycofało się z rynku, ponieważ nie byli w stanie przewidzieć zysków z planowanych inwestycji. 

Innym problemem jest wciąż duży opór społeczny powodowany realizacją nowoczesnych instalacji OZE. Polacy nie mają pełnej wiedzy na temat korzyści i ewentualnych ryzyk związanych z energetyką wiatrową, słoneczną czy wodną. Obawiają się o swoje zdrowie, o swoje plony, wartość gruntów czy koszty z tym związane. Naszym zadaniem jest stałe i rzetelne informowanie społeczeństwa o wadach i zaletach projektów OZE.

 

6. A jak duża jest obecnie świadomość polskich przedsiębiorców na temat korzystania z odnawialnych źródeł energii? Czy dużo polskich firm w ogóle wykorzystuje naturalne zasoby energii?

Wiele firm i przedsiębiorstw działających na terenie Polski zdaje sobie sprawę z potrzeby włączenia działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu w swoje zadania statutowe. Niektórzy stają się właścicielami instalacji wytwarzających zieloną energię – liderem są operatorzy sieci dystrybucyjnych, np. Energa na koniec 2014 roku miała 0,55 GW różnych źródeł odnawialnych, PGE około 0,33 GW. Również firmy znane na rynku międzynarodowym mają ambitne plany jeśli chodzi o uniezależnienie się od paliw kopalnych na terenie Polski. IKEA stale powiększa swoje portfolio projektów, aby do końca 2020 roku stać się niezależna energetycznie – a więc produkować tyle zielonej energii ile sama zużywa.

 

7. Jakie są prognozy rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii? Czy ten sektor, a zwłaszcza sektor energii wiatrowej, ma potencjał rozwoju w naszym kraju? 

Do 2020 roku planuje się zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym z 20 TWh do 32 TWh. Energetyka wiatrowa będzie odgrywała najważniejszą rolę w tym wzroście, ponieważ jest najbardziej przyszłościowym źródłem zielonej energii. W tym roku powstanie prawdopodobnie około 1 000 MW nowych farm wiatrowych. Duże szanse rozwoju ma też energetyka prosumencka, a więc indywidualna produkcja energii w tzw. elektrowniach przydomowych.

 

8. Czy udział energii wiatrowej w krajowej produkcji energii elektrycznej jest duży? 

W Polsce około 36% zielonej energii pochodzi z funkcjonujących farm wiatrowych. W ogólnym bilansie energetycznym, uwzględniającym również paliwa kopalne, z wiatru produkowane jest około 10% energii naszego kraju.

 

9. Czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii np. z energii wiatrowej jest w ogóle opłacalne? 

Zasoby odnawialnej energii, takie jak wiatr czy słońce, nie są stabilne, a więc bardzo istotne jest właściwe zaplanowanie inwestycji pod kątem prawidłowej lokalizacji oraz oczekiwanej produktywności. Jeśli projekt został przygotowany przez specjalistów, na pewno unikniemy przykrych niespodzianek i sprzedaż energii do sieci szybko pokryje nam koszty inwestycji. Państwowy system wsparcia gwarantuje 15-letnie stawki za sprzedaż MWh do sieci, a więc zysk z inwestycji jest stabilny. 

 

10. Czy w innych krajach europejskich sektor odnawialnych źródeł energii ma duże znaczenie w produkcji energii elektrycznej?

Zdecydowanie tak. Nasi sąsiedzi za zachodnią granicą są w światowej czołówce jeśli chodzi o udział energetyki odnawialnej w krajowym miksie energetycznym. W Niemczech jest w tej chwili około 3 800 MW elektrowni fotowoltaicznych, kiedy w Polsce mamy ich tylko 27 MW. Niemcy są też liderem w produkcji energii z wiatru (39,1 GW), a zaraz za nimi Hiszpania (22,9 GW). Również cele unijne na 2020 r. finalnego zużycia energii pokazują, że energia OZE staje się istotnym elementem rozwoju gospodarczego. Szwecja planuje osiągnąć poziom około 49% zużycia zielonej energii, Finlandia 38%. Na pewno mamy z kogo brać przykład i od kogo uczyć się ekologicznego podejścia do rozwoju sektora energetycznego.

 

Dziękuję za rozmowę. 

 

Dorota Weronika Otulak jest inżynierem ochrony środowiska, ekspertem z zakresu sektora energii wiatrowej. W swojej pracy zajmuje się nadzorowaniem procesu planowania lądowych farm wiatrowych, pozyskiwaniem wymaganych pozwoleń oraz kontaktami z inwestorami i przedstawicielami władz lokalnych.

 

Rozmawiała Sonia Rejnik, główny specjalista ds. promocji projektu “3xśrodowisko”.

Projekt „3xśrodowisko” wspiera działania pro-ekologiczne w firmach z sektora MSP. Pokazuje, że ochrona środowiska zaczyna się od obniżania rachunków, czyli od oszczędzania wody, energii elektrycznej i innych zasobów. Firmy mogą wypracować metody takich działań podczas bezpłatnych warsztatów oraz korzystając  
z bazy dobrych praktyk. Projekt jest dofinansowany z udziałem instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

strona:www.3xsrodowisko.pl 

facebook:  www.facebook.com/Ekologiawfirmie

Facebook