Niniejsza strona korzysta z plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Możesz także zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Czy faktycznie nasze codzienne działania mają wyraźny wpływ na jakość naszego środowiska? Dlaczego mamy oszczędzać wodę i energię elektryczną? Te i wiele innych pytań zadajemy naszym ekspertom, by zrozumieć, dlaczego ekologia jest tak ważna.

więcej >

Coraz więcej firm w Polsce staje się pro-ekologicznymi. Po części z powodu wprowadzanego prawa. Jest tez wiele firm, których misją jest dbanie o środowisko. Czym różnią się firmy ekologiczne od tzw. Standardowych? To temat rzeka, dlatego postanowiliśmy pytać o to przedsiębiorców z poszczególnych branż.

więcej >

Eko-prawo to dynamicznie rozwijająca się dziedzina prawa. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zostaliśmy zobowiązani do wdrożenia prawa wspólnotowego z obszaru ekologii. Będziemy przypominać, jakie przepisy obowiązują przedsiębiorców z sektora MŚP i jakie nowe rozporządzenia wchodzą w życie.

więcej >

Nowe raporty w zakładce "Baza wiedzy"

M.in. o badaniach świadomości i zachowaniach ekologicznych Polaków. Zapraszamy do lektury!

więcej >

W listopadzie odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu „3xśrodowisko”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez REFA Wielkopolska, a prowadziła je p. Marzena Bilińska-Fiałkowska. Warsztaty te były skierowane do firm z branży usług osobistych, czyli salonów fryzjerskich i kosmetycznych.

więcej >

Chce­my dzie­lić się z Pań­stwem wie­dzą i doś­wiad­cze­nia­mi zdo­by­ty­mi przez róż­ne or­ga­ni­za­cje pod­czas re­a­li­za­cji pro­jek­tów zwią­za­nych z e­ko­lo­gią w fir­mie, zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem i pro­wa­dze­niem od­po­wie­dzial­ne­go biz­ne­su. W tej sek­cji moż­na zna­leźć ra­por­ty, za­pi­sy praw­ne o­raz lin­ki do stron klu­czo­wych in­sty­tu­cji.

więcej >

Facebook